Affärsavtal

Ett muntligt avtal kan fungera om du känner kunden/leverantören. Men det är bättre att ha ett bra, skriftligt avtal som tryggar din situation – vilket kan spara mycket tid och pengar.

Med ett skriftligt avtal vet du också vad som gäller, speciellt i händelse av en tvist mellan dig och motparten. Old Brokers AB har lång erfarenhet av att upprätta och granska flera olika typer av avtal.

Exempel:
Agentavtal, aktieägaravtal, avtal om aktieöverlåtelse, distributionsavtal, hyresavtal, kompanjonsavtal, kundavtal, konsultavtal, köpeavtal, licensavtal, samarbetsavtal, sekretessavtal.

För personlig rådgivning, hör av Er till Sören Viberg på 076 – 946 61 66

Old Brokers AB Huvudkontor

Kontakta oss, vi återkopplar så fort som möjligt

Loading...