Obj.nr. IN-114 Kemikalie tillverkning i Stockholm

  • in-114-såld

Såld Ring för info! - Sålda objekt, Sålda objekt 2017

Rörelse med egen tillverkning och försäljning av kemikalier för fordonstvätt.

Verksamt i branschen sedan 60-talet , rörelsen säljes dels på grund av generationsskifte.

Företaget har flera fasta kunder inom fordonstvättsanläggningar.

Tillverkar effektiva och miljöanpassade produkter och står för en aktiv produktutveckling i samband med sina kunder.

Bland inventarier  ingår  stort lager av bl.a  råkemikalier , 2 st. truckar , våg , pumpar , och samtlig utrustning för tillverkning av olika typer av kemikalier såsom avfettning , fordonstvätt, tvättgel , fordonsglans , flug & insektslösare mm.

Höga vinstmarginaler.

Företaget har egna recept , licenser och tillstånd för tillverkning och försäljning

Utbildning av tillverkning/blandning av kemikalier sker i samband med övertagande.

Tillverkning går att flytta till annan lokal och område vid önskemål.

Verksamheten försäljes i sin helhet

Rörelsen är godkänd av berörda myndigheter och har inga anmärkningar.

Visning sker endast via mäklare, och ingen kontakt med säljare sker utan mäklaren.

FAKTA
Obj. nr: IN-114
Bransch: Kemikalie tillverkning
Namn: Ring för info.
Ort: Stockholm
Adress: Stockholm
Oms: Ring för info.
Yta: 150 kvm
Hyra: 7 500

Ansvarig mäklare:
Sune Enhorn
070-516 77 27
sune@oldbrokers.se

Liknande rörelser