Bolagsrätt

Bolagsrätten påverkar allt företagande och därmed också våra uppdragsgivare oavsett om dessa är svenska eller utländska företag, familjeföretag med många anställda eller små ägarstyrda företag.

Inom Old Brokers finns kompetens för bolagsrätt och omfattande specialistkunskap och erfarenhet när det gäller att hjälpa uppdragsgivare vid exempelvis:

  • Bildande av bolag
  • Kapitalanskaffning 
  • Ägarspridning
  • Incitamentsprogram för personalen
  • Generationsskiften
  • Aktieägaravtal
  • Företagsöverlåtelser och samarbeten inom ramen för olika bolagsformer.

Vi har också stor erfarenhet av regelverken för beslut på styrelsemöten, bolagsstämmor, styrelse- och ägaransvar liksom mer rutinmässiga registreringsärenden. Tvångsinlösen och skydd för minoritetsägare är andra frågor som vi regelbundet hanterar.

Genom vår breda och djupa erfarenhet av hantering av företag i kris och av tvistlösning på bolagsrättens område kan vi medverka till att så långt möjligt hindra att sådana situationer uppstår.

Genom våra väl inarbetade internationella kontakter kan vi lotsa företag rätt på deras väg ut i världen.

Vid behov samarbetar vi med företrädare för andra specialkompetenser inom byrån.

För personlig rådgivning hör av dig till oss på info@oldbrokers.se

Old Brokers AB Huvudkontor

Kontakta oss, vi återkopplar så fort som möjligt

Loading...